Hastaneler

Hastaneler

Hastanelerde güvenlik, öngörülebilirlik, hız ve sınırlı insan kaynağının en etkili biçimde kullanılması büyük önem taşır. Pnömatik tüp taşıma sistemleri, hastanelerin hayati önemdeki ihtiyaçları için ideal bir destekçidir.

Pnömatik tüp sistemleri kan örneklerinin, kan torbalarının, patoloji numunelerinin, yüksek güvenlik gerektiren ilaçların ve belge, rapor gibi dökümanların birimler arasında taşınması en hızlı ve güvenilir çözümdür.

Laboratuvar numunelerinin stabil koşullarda taşınması ve hızlı bir şekilde laboratuvara getirilmesi, niteliklerini kaybetmeleri açısından oldukça önemlidir. Modern kontrollerin de eklenmesiyle, pnömatik tüp taşıyıcıları örneklerin hızlı ve zarar görmeyecekleri şekilde laboratuvara ulaştırılmasını garanti eder.

Pnömatik tüp taşıma sistemleri örneklerin laboratuvara elle taşınması gerekliliğini ortadan kaldırdığı için personelin zaman kaybı yaşamasının önüne de geçilmiş olur.

Her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda, ihtiyaç duyulan her şey hızlı ve güvenli bir şekilde ilgili birime zorundadır. Bu nedenle, acil nakil tüm sistemde önceliklidir ve ilgili tüm nakil verileri yazılıma kaydedilerek takibi gerçekleştirilir.

Acil nakillere özel izleme sistemi, göndereni ve alıcıyı gönderinin durumu hakkında bilgilendirir ve gönderiler grafiklerle gerçek zamanlı olarak da takip edilebilir.

Morfin benzeri, kullanımı yasal çerçevelerle belirlenmiş bazı ilaçların yüksek bir güvenlik standardı içerisinde taşınması zorunludur.

Manyetik kart, pin kodu gibi kimlik tanımlama sistemleriyle yetkisiz personelin bu tarz kritik ilaçları göndermesi veya gönderilen ilaçları alması engellenir. Ayrıca kesintisiz bir belgeleme sistemiyle ilacın gideceği kesin yolun kaydını tutularak her aşamada güvenlik kontrolü sağlanır.

Laboratuvarlarda çok yoğun bir pnömatik taşıyıcı trafiği yaşanmasından ötürü, bu taşıyıcıların hızlı bir şekilde iletilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle laboratuvarın hızına uygun bir pnömatik tüp sistemi kurulması gerekir.

Doğrudan dağıtıcıya bağlı olan özel çok yönlü bir nakliye hattı, pnömatik taşıyıcıların laboratuvara ve laboratuvardan diğer kliniklere seri biçimde taşınmasına izin vererek hem zamandan hem de yerden tasarruf sağlar. Bu sistemde taşıyıcılar laboratuvarda birikmez, boş taşıyıcılar hızla dağıtıcıya taşınır ve bu buradan herhangi bir adres girilmesi gerekmeden, direkt olarak ilgili noktaya ulaşır. Ayrıca gelen taşıyıcılar yavaşlatılarak zarar görmeleri engellenir.

TEMEL BİLGİLER

Taşınabilen Materyaller

 • Kan örnekleri
 • Kan torbaları
 • İdrar Örnekleri
 • İlaçlar
 • Belgeler
 • Patoloji Örnekleri
 • Ve benzeri

Faydaları

 • Güvenilir ve hassas taşıma
 • 7/24 kullanım imkanı
 • Birimler arası hızlı belge ulaşımı
 • Klinik ihtiyaçların hızlı biçimde ulaştırılması
 • Lojistik maliyetlerde azalma