Üretim ve Lojistik

Üretim ve Lojistik

Otomasyon sistemiyle üretim gerçekleştiren fabrika ve işletmelerde, kalite kontrol amacıyla üretimin çeşitli noktalarında örnekler alınır. Hem seri üretim akışının kesintiye uğramaması hem de alınan örneklerin bozulmadan incelenmesi gerekliliği, onların inceleme birimlerine hızlı biçimde ulaştırılmalarını zorunlu kılar. Pnömatik tüp sistemlerinin sağladığı hız ve güvenilirlik, kalite kontrol noktasında oluşabilecek hataların en aza indirilmesine yardımcı olur.

Pnömatik tüp sistemlerinin endüstriyel kullanımda en çok tercih edildiği alanlardan biri de kıymetli evrakların taşınmasıdır. Birimler arası evrak taşımacılığında pnömatik tüp sistemlerinin kullanılması, zaman ve personel gücü sağlayarak verimliliği artırır.

Başta gıda sektörü olmak üzere, işlenmemiş hammaddelerle üretim yapılan sektörlerde kalite kontrolünün hızlı, hammaddenin niteliği değişmeden yapılması kritik önem taşır.

Pnömatik tüp sistemleri gelen numunelerin laboratuvara hızlı biçimde nakledilmesini sağlar. Bu sayede ulaşıma bağlı gecikme süresi önemli ölçüde kısalırken maliyetler azaltılmış olur.

Üretimin farklı aşamalarında numune alarak malların kalite kontrolü gerçekleştirmek, birçok şirket için lojistik zorluklara sebep olmaktadır. Üretim alanlarında kullanılan pnömatik tüp sistemleri ulaşım süresini çok büyük ölçüde kısaltarak hem kalite kontrolüne hem de üretimin devamlılığına katkı sağlar.

Müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanmış sistem çözümleriyle pnömatik tüp sistemleri verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Ürün veya hammadde giriş çıkışlarında yetkililer tarafından imzalanması/takip edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Lojistik alanları pek çok üretim kampüsünde idari binalara uzaktadır ve belgelerin yetkililere ulaştırılması zaman kaybına neden olur.

Belge ve dosya taşımak amacıyla kurulan pnömatik tüp sistemleri, ilgili alanların birbiriyle iletişimini hızlandırarak zaman kaybını büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Otomasyon sistemiyle çalışan üretim organizasyonunda bant lojistiği büyük önem taşır.

Modern pnömatik tüp konveyörleri üretim süreçlerini optimize etmeye ve malzeme akışını kontrol etmeye yardımcı olur.

TEMEL BİLGİLER

Taşınabilen Materyaller

 • Katı, toz veya sıvı ürün örnekleri
 • Hammadde numuneleri
 • Araç ve gereçler
 • Yedek parçalar
 • Makbuz ve belgeler
 • Taşıma Ağırlığı Bilgileri
 • Nakliye Belgeleri
 • Ve benzeri

Faydaları

 • Güvenilir ve hassas taşıma
 • Analiz sonuçlarının alımını kolaylaştıran hızlı taşıma
 • 7/24 kullanım imkanı
 • Ürüne bağlı olarak 3 -5 kiloya kadar taşıma olanağı
 • Lojistik maliyetlerde azalma
 • Birimler arası hızlı belge ulaşımı
 • Kritik ihtiyaçların hızlı biçimde ulaştırılması
 • Lojistik maliyetlerde azalma